#racaukacau: The Unspoken Love

Tulisan ini dibuat untuk menyambung tulisan Ita mengenai lebih pilih cinta yang tak terungkap atau yang tersesat kemudia menemui jalannya? Berikut aku kutip tulisan Ita, sebelum aku masuk ke pendapat pribadiku. Obrolan lewat tengah malam memang tak jarang diselipi oleh racau kacau. Setidaknya hal itu berlaku bagi saya dan dea hampir selalu. Racau kacau pagi ini … More #racaukacau: The Unspoken Love